Kartor

Nedanför finns en sammanfattande tabel över de tillgängliga kartorna. Tabellen uppdateras varje gång en ny kartlager läggs till.

b-bark WP8 b-bark Android b-bark Web
Global – MapQuest (OpenStreetMap) – MapQuest (OpenStreetMap) – MapQuest (OpenStreetMap)
Egna kartor Stöds av JPG- och PNG-
format
Stöds av JPG- och PNG-
format
Stöds inte
Finland Lantmäteriverket:
– Terrängkarta
– Flygbild
– Fastighetsgränser
Lantmäteriverket:
– Terrängkarta
– Flygbild
– Fastighetsgränser
Lantmäteriverket:
– Terrängkarta
– Flygbild
– Fastighetsgränser
Sverige Lantmäteriet:
– Vägkarta
– Terrängkarta
– Fastighetsgränser
– Fjällkarta
Lantmäteriet:
– Vägkarta
– Terrängkarta
– Fastighetsgränser
– Fjällkarta
Lantmäteriet:
– Vägkarta
– Terrängkarta
– Fastighetsgränser
– Fjällkarta
Norge Kartverket:
– Terrängkarta
Kartverket:
– Terrängkarta
Kartverket:
– Terrängkarta
Estland Maa-amet:
– Terrängkarta
– Flygbild
Maa-amet:
– Terrängkarta
– Flygbild
Maa-amet:
– Terrängkarta
– Flygbild
FÖRETAG
Belectro AB
Vissavedentie 1
FI-69600 Kaustby

VATIN: FI24894440
email: contact@belectro.fi
ALLMÄN INFORMATION
Frågor och svar
Integritetspolicy
Villkor för garanti
Villkor för leverans
Media
Nyckelflaggan    Design from Finland    Koodia suomesta