Garantiitingimused

Belectro OÜ (”Tootja”) toodetava b-bark-kaelarihmale (”Seade”) tähtajaline tootjagarantii kestab kakskümmend neli (24) kuud ostukuupäevast alates ja katab kõik toote materjali-, koostise- ja tootmisvead. Käesolev tähtajaline garantii hõlmab seadmete ja süsteemide toimimise nende tavapärasel kasutuseesmärgil kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.

Seadmed on valmistatud väga hoolikalt ja neid kontrollitakse kvaliteedikontrolli kriteeriumitele vastavalt enne tehasest väljumist. Kui sellele vaatamata esineb Teile tarnitud seadmes materjali-, koostise- või tootmisvigu, kõrvaldatakse probleem antud garantii alusel meie äranägemisel, kas tasuta parandusega või vigase seadme asendamisega.

Pöörduge garantiijuhtumi korral Tootja poole. Garantii kehtib ainult ostukuupäevaga ostukviitungi esitamisel.

Seadme garantii kehtib Euroopa Liidu tarbijatele müüdud uutele seadmetele. Garantii kaotab kehtivuse kahekümne nelja (24) kuu jooksul seadme tarnepäevast arvates tingimusel, et tarbijana olete ostnud uue b-Bark seadme. Garantii on täielikult ülekantav tingimusel, et Belectrolt või toote volitatud edasimüüjalt saadud esialgne ostukviitung on seadmega kaasas.

Kui ostetud seade on vigane, on Teil müügilepingu alusel kõik seaduslikud õigused esitada nõudeid müüja vastu. Tootja poolt antud garantii neid õigusi ei piira.

Mida garantii ei hõlma?

  • Seadme komplektis oleva kolmanda osapoole poolt toodetud laadija purunemist ja laadija põhjustatud viga või kahju
  • seadmega kaasas olevate kolmanda osapoole valmistatud akude purunemist ning akude põhjustatud viga või kahju
  • seadme või selle osade loomulikku kulumist
  • seadme kosmeetilisi muudatusi ja erinevusi
  • defekte või kahjustusi, mille põhjuseks on seadme vale, mitteasjakohane ja kasutus- ja hooldusjuhenditega vastuolus olev käsitlemine või kasutus
  • defekte või kahjustusi, mida ostja on ise põhjustanud; näiteks Seadet avades ja Seadet remontides, seadistades või muutes
  • defekte või kahjustusi, mis on tekkinud Tootja mõistlikust mõju ulatusest väljaspool oleval põhjusel.
ETTEVÕTTEST
Belectro OÜ
Vissavedentie 1
FI-69600 Kaustinen

VATIN: FI24894440
email: contact@belectro.fi
ÜLDINFO
KKK
Privaatsuspoliitika
Garantiitingimused
Kohaletoimetamise tingimused
Media
The Key Flag Symbol    Design from Finland    Koodia suomesta