Frågor och svar

Nedan finns en lista som uppdateras på frågor som frågas ofta. Du kan skicka oss frågor som berör b-bark direkt via email genom att klicka här. Specifika- och användarrelaterade frågor rekomenderas att skickas genom att fylla i formuläret i Teknisk stöd.

01 Vad är GLONASS?

GLONASS (ryska ГЛОНАСС; ГЛОбальная НАвигационная Спутниковая Система, GLONASS; GLObalnaja NAvigatsionnaja Sputnikovaja Sistema) är Ryska försvarsministeriets satellitpositioneringssystem. GLONASS är till funktionen lik GPS.

02 Vad är molntjäst?

Molntjänster (eng. Cloud Computing) är teknik baserad på användning av datorer över internet. Jämfört med normala serverlösningar så är molntjänstens fördelar; den är skalbar, snabbare och pålitligare.

03 Vilken typ av telefon behövs för att kunna använda b-bark?

b-bark fungerar i pricip i alla pekskärmstelefoner. På grund av det finns så många pekskärmstelefoner på marknaden så är det omöjligt att testa den i alla. b-bark testas i de vanligaste Android, WindowsPhone 8 och HTML5-stödda enheterna. En ganska kort lista av rekomenderade telefoner hittas här. Ta kontakt med tekniska stödet om du vill säkerställa att din b-bark fungerar i din pekskärmsenhet.

04 Hur uppdaterar ja b-bark programmen?

Det behövs inga åtgärder av användaren att uppdatera b-bark programvarorna. Både pejlen och telefonens applikation uppdateras automatiskt.

b-bark pejlens programvaru uppdatering sker enligt följande:
 1. b-bark pejlen granskar vid påslag om det finns någon ny programvara på servern
 2. b-bark pejlen börjar automatiskt vid påslag ladda ner programvaran från serven om en nyare version är tillgänglig. Nedladdningen tar normalt några minuter
 3. Nya programvaran laddas ner i pejlens interna minne och den installeras först vid följande påslag. Det tar bara några sekunder för pejlen att ta i bruk den nya programvaran. Användaren märker inte av pejlens programvaru uppdatering.
 4. Du kan granska pejlen programvarans version genom att skicka ett sms till pejlen som innehåller följande text: bbark ver? Pejlen svarar på sms:et på något av följande sätten:

 5. Svarets innehållBeskrivning
  current: x.y.z
  Pejlen har den nyaste versionen i bruk. (x, y och z står för version)
  current: x.y.z
  new version: m.n.o
  downloading xxxxx/yyyyy
  Pejlens nuvarande programvara x.y.z
  Laddar ny programvara från servern (m, n och o står för version ):
  xxxxx = nedladdat Kbyte
  yyyyy = storlek av den nya programvaran i Kbyte
  current: x.y.z
  new version: m.n.o
  waiting for reboot
  Pejlens nuvarande programvara x.y.z
  Väntar på omstart. Då tas den nya programvaran (m.n.o) i bruk.

05 . Hur kan jag ange kopplingspunkten (APN) åt pejlen?

I normala fall så söker b-bark halsbandet gprs-kontaktens (Access Point Name, APN) adress automatiskt. Om operatörens APN inte hittas så blir GSM led-indikatorn och pulsera rött. Om detta inträffar så är man tvungen att sända APN adressen till pejlen via SMS. SMS:ets text är följande (OBS! SMS:ets innehåll bör vara skriven med små bokstäver): bbark apn x y z, där x är APN-namn, te.x. online.telia.se, y username och z password. Normalt så behöver man inte username och password, så man kan lämna bort dem. Exempel på SMS för APN inställning till Telia abonnemang: bbark apn online.telia.se.

Du kan granska din operatörs APN inställning på operatörens websida eller genom att sätta pejlens sim kort i telefonen och granska APN inställningarna genom inställningarna menyn.

06 Kan man använda Tracker SIM i b-bark?

Ja, Tracker SIM kan användas i b-bark, såsom också andra sk. roaming-SIM-kort.

07 Går det att spåra andra tillverkares enheter med b-bark?

b-bark är kompatibel med MPTP-, eller SMS-positionerade enheter. Dvs. man kan spåra andra tillverkares pejlare som stöder MPTP-standarden med b-bark applikationen och tvärtom. Sådana andra enheter är te.x. Trackers och Ultracoms (Swepoint) pejlare.

08 b-bark-pejlens högtalare sprakar. Är den sönder?

Pejlens högtalaren ljudkvalité är inte av hi-fi klass. Högtalaren sprakar en del pga. den lilla storleken av högtalaren samt av membranet som skyddar högtalaren. Ljudvågorna borde ha fri kanal om ljudkvalitén ska vara bättre. I planeringen av b-bark pejlen så har vi koncentrerat oss på tillräcklig ljudkvalitét och framförallt 100 % vattentäthet och pålitlighet. Som tillräcklig bra ljudkvalitét anser vi att det räcker om man hör pratet genom pejlen. Ta kontakt med service om du inte hör pratet genom pejlen.

09 Hur ringer jag och hur sänder ja ljudsignaler till b-bark?

Pejlens ägare och värdar kan ringa b-bark pejlen. När man ringer pejlen så är högtalaren avstängd, dvs. endast mikrofonen är aktiv. Under samtalet så kan du koppla på högtalaren genom att trycka på * och du kan stänga av den på # knappen.

Man får b-bark-pejlen att sända ljudsignaler genom att sända SMS till den. SMS:ets form ((OBS! SMS:ets innehåll bör vara skriven med små bokstäver) bbark tone x, där x står för musikkö. Musikkön består av följande tecken:
 • små bokstäver c, d, e, f, g, a, b står för toner från medel-C uppåt
 • stora bokstäver C, D, E, F, G, A, B står för toner från följande oktav
 • r och R står för pauser
 • # höjer tonen ett halvtonsteg
 • med siffror kan man bestämma tonens längd: ingen siffra eller 4 = fjärdedelsnot; 2 = halvnot, 1 = helnot, 8 = åttondelsnot.
SMS:ets max längd är 48 tecken och alla inte godkända tecken avbryter ljudsignalen. Tempot är alltid 120 BPM. Som ett exempel så kan du sända följande SMS till pejlen, det är en liten snutt av Schumann: bbark tone cfr2aCr2fa#DFDCr2aa#gca#afcagrbrC2

Ett enklare exempel, som utspelas som två piip är: bbark tone crc

10 Pejlen svarar inte på samtal, även om jag är dess ägare

Om pejlen inte svara på den registrerade ägarens samtal, är felet en av följande:
 1. Visningen av telefonnumret är döljt
 2. Telefonnumret är hemligt
Pejlen svarar inte på samtal från okända telefonnummer.
FÖRETAG
Belectro AB
Vissavedentie 1
FI-69600 Kaustby

VATIN: FI24894440
email: contact@belectro.fi
ALLMÄN INFORMATION
Frågor och svar
Integritetspolicy
Villkor för garanti
Villkor för leverans
Media
Nyckelflaggan    Design from Finland    Koodia suomesta