Garantivilkår

Produsentens garanti for b-bark halsbånd (“Enheten”) produsert av Belectro Oy (“Produsent”) er begrenset til tjuefire (24) måneder, med start fra kjøpsdato. Garantien dekker eventuelle feil som forekommer i produktet på grunn av materialene som brukes, installasjon eller produksjonsprosessen. Denne begrensede garantien dekker funksjonaliteten til enheter eller systemer når de brukes til sitt tiltenkte formål, og i henhold til instruksjonene i brukerveiledningen.

Enhetene er produsert svært nøye og testet i henhold til kvalitetskontrollskriterier før de forlater produksjonsstedet. Dersom det likevel er feil relatert til materiale, installasjon eller produksjon i enheten som er levert til deg, vil de bli reparert innenfor garantiperioden enten ved å reparere enheten gratis, eller ved å erstatte den med en ny en etter produsentens skjønn.

Hvis du trenger en garantireparasjon, kan du kontakte produsenten. Garantien er kun gyldig når en kvittering med kjøpsdato kan bli fremvist.

Garantien dekker nye enheter som selges til forbrukere innenfor EU. Garantien blir ugyldig etter tjuefire (24) måneder fra leveringsdato for enheten, forutsatt at du har kjøpt en ny enhet som forbruker. Garantien er fullt overførbar, forutsatt at den originale kvitteringen fra Belectro eller en autorisert forhandler følger med enheten. Garantien på tredjeparts batterier og lader som leveres med enheten blir ugyldig etter tolv (12) måneder fra kjøpsdato.

Hvis det er feil på enheten du har kjøpt, har du ubegrenset rett til å gjøre krav mot forhandler i henhold til salgsavtalen. Produsentens garanti påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter.

Hva dekkes ikke av garantien?

  • Normal slitasje av enheten eller dens deler.
  • Kosmetiske endringer eller forskjeller i enheten.
  • Feil eller skader som følge av misbruk, mishandling, forsømmelse eller feil vedlikehold.
  • Feil eller skader forårsaket av kunden gjennom tukling med den, for eksempel ved å åpne enheten, justere, reparere eller endre den.
  • Eventuelle feil eller skader som oppstår utenfor produsentens kontroll.
  • Eventuelle indirekte kostnader
SELSKAPET
Belectro Ltd.
Vissavedentie 1
FI-69600 Kaustinen

MVA numre: FI24894440
email: contact@belectro.fi
GENERELL INFORMASJON
Ofte stilte spørsmål
Personvern
Garantivilkår
Terms of Delivery
Media
The Key Flag Symbol    Design from Finland    Koodia suomesta