Tracker Oy:n (“Valmistaja”) valmistaman b-bark-pannan (“Laite”) rajoitettu valmistajan takuu kestää kaksikymmentäneljä (24) kuukautta ostopäivästä alkaen ja kattaa kaikki tuotteessa esiintyvät materiaali-, asennus- ja valmistusvirheet. Tämä rajoitettu takuu kattaa laitteiden tai järjestelmien toiminnan niiden normaalissa käyttötarkoituksessa käyttöoppaassa kuvatulla tavalla. Laitteet valmistetaan erittäin huolellisesti ja ne tarkastetaan laadunvalvontakriteerien mukaisesti ennen tehtaalta lähtöä. Jos tästä huolimatta Teille toimitetussa laitteessa on materiaali-, asennus- tai valmistusvirheitä, ne korjataan myöntämämme takuun perusteella harkintamme mukaan joko korjaamalla veloituksetta tai vaihtamalla viallisen laitteen tilalle uusi.


Kääntykää takuutapauksessa Valmistajan puoleen. Takuu on voimassa vain esitettäessä ostokuitti, josta ilmenee ostopäivä.


Laitteen takuu on voimassa EU-alueella kuluttajille myydyille uusille Laitteille. Takuu raukeaa kahdenkymmenenneljän (24) kuukauden kuluttua laitteen toimituspäivästä lukien edellyttäen, että olette ostaneet uuden b-bark laitteen kuluttajana. Takuu on täysin siirrettävissä sillä edellytyksellä, että Trackerilta tai tuotteen valtuutetulta jälleenmyyjältä saatu alkuperäinen ostokuitti seuraa laitteen mukana. Laitteen mukana toimitettujen akkujen ja laturin takuu raukeaa kahdentoista (12) kuukauden kuluttua laitteen ostopäivästä.


Mikäli hankkimanne Laite on virheellinen, Teillä on kauppasopimuksen perusteella kaikki lakisääteiset oikeudet esittää vaatimuksia myyjää kohtaan. Valmistajan myöntämä takuu ei rajoita näitä oikeuksia.


Mitä takuu ei kata?

  • Laitteen tai sen osien normaalia kulumista
  • Laitteen kosmeettisia muutoksia tai eroavaisuuksia
  • vikoja tai vahinkoja, joiden syynä on Laitteen vääränlainen, epäasianmukainen tai käyttö- ja huolto-ohjeiden vastainen käsittely tai käyttö
  • vikoja tai vahinkoa, jotka ostaja itse on aiheuttanut esimerkiksi avaamalla Laitteen, tai korjaamalla, säätämällä tai muuttamalla Laitetta
  • vikoja tai vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet Valmistajan kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta syystä välillisiä vahinkoja.